Work

Dynion Dieflig

wd:Q20592765

Nofel i oedolion gan Dyfed Wyn Edwards yw Dynion Dieflig. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2008. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Dynion dieflig
language: Welsh
date of publication: 2008

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline