Work

Education and Social Justice

wd:Q20593102

Cyfrol ac astudiaeth Saesneg o addysg gan Stephen Gorard yw Education and Social Justice: The Changing Composition of Schools and Its Implications a gyhoeddwyd yng Nghymru gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 2000. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print.Gwerthfawrogiad o ansawdd addysg yng ngwledydd Prydain, yn cynnwys astudiaeth o oblygiadau pell-gyrhaeddol y newid yng nghyfansoddiad ysgolion i'r system addysgol yng nghyd-destun cyfiawnder a chyfleon cymdeithasol, wedi ei seilio ar ymchwil wreiddiol a dadansoddiad manwl.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Education and Social Justice
language: English

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline