Work

Elizabethan Wales : the social scene

wd:Q20593538

Llyfr ar hanes Cymru yng nghyfnod Elisabeth I gan G. Dyfnallt Owen yw Elizabethan Wales: The Social Scene a gyhoeddwyd gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 1986. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print.Portread o'r amgylchfyd cymdeithasol ac economaidd a gyflyrodd fywydau ac arferion dosbarthiadau gwahanol y gymdeithas Gymreig yn ystod ail hanner yr 16g, mewn llafur a hamdden, yn y cartref ac yn gyhoeddus, wrth iddynt ymateb i ysgogiadau materol ynghyd â uchelgais a dyhead personol.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Elizabethan Wales : the social scene
language: English

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline