Work

Examining the secondary schools of Wales, 1896-2000

wd:Q20594143

Astudiaeth gynhwysfawr o hanes arholiadau allanol gan W. Gareth Evans, Robert Smith a Gareth Elwyn Jones yw Examining the Secondary Schools of Wales 1896-2000 a gyhoeddwyd gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 2008. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print.Astudiaeth o hanes arholiadau allanol yn ystod yr 20g, yn seiliedig ar ddogfennau nas dadansoddwyd o'r blaen. Mae'n dangos sut y datblygodd y system bresennol o arholi allanol yng Nghymru, ac eglurir yr anhawster sylfaenol wrth fynegi barn ar safonau mewn ysgolion yn y gorffennol a'r presennol.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Examining the secondary schools of Wales, 1896-2000
language: English

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline