Work

Contemporary Irish and Welsh Women's Fiction

wd:Q20594429

Cyfrol ac astudiaeth lenyddol yn yr iaith Saesneg gan Linden Peach yw Contemporary Irish and Welsh Women's Fiction: Gender, Desire and Power a gyhoeddwyd gan Gwasg Prifysgol Cymru yn y gyfres Writing Wales in English yn 2008. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print.Y llyfr hwn yw'r astudiaeth gymharol cyntaf o lenyddiaeth diwedd yr 20g a dechrau'r unfed ganrif ar hugain gan awduresau o Iwerddon a Chymru.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Contemporary Irish and Welsh Women's Fiction
language: English

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline