Work

Corresponding Cultures

wd:Q20594581

Cyfrol ac astudiaeth Saesneg gan M. Wynn Thomas yw Corresponding Culture: The Two Literatures of Wales a gyhoeddwyd gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 1999. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print.Astudiaeth o'r berthynas rhwng diwylliannau a llenyddiaeth Gymraeg a Saesneg yng Nghymru trwy'r canrifoedd, y cyd-fodoli a'r rhyngweithio a fu rhyngddynt, ynghyd â chyfeiriadau at y modd y maent wedi cyfateb a dylanwadu ar ei gilydd.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Corresponding Cultures
language: English

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline