Work

Y Llyfrgell

wd:Q20595628

Am y ffilm o'r un enw gweler Y Llyfrgell (ffilm)Nofel Gymraeg gan Fflur Dafydd yw Y Llyfrgell, a gyhoeddwyd ym mis Awst 2009 gan Y Lolfa. Hon oedd cyfrol fuddugol Gwobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Meirion a'r Cyffiniau 2009. Addaswyd y nofel yn ffilm ar gyfer S4C.
Read more or edit on Wikipedia

language: Welsh

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline