Work

Screen Christologies

wd:Q20596307

Cyfrol ac astudiaeth Saesneg gan Christopher Deacy yw Screen Christologies: Redemption and the Medium of Film a gyhoeddwyd yng Nghymru gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 2001. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print.Astudiaeth o'r modd y cyflwynir y cysyniad Cristnogol o iachawdwriaeth gan y diwydiant sinema gyfoes a'r modd y gellir defnyddio cyfrwng y ffilm i drosglwyddo gobeithion a gwerthoedd crefyddol.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Screen Christologies
language: English

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline