Work

Strange Blood

wd:Q20599005

Nofel Saesneg gan Lindsay Ashford yw Strange Blood a gyhoeddwyd gan Honno yn 2007. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print.Nofel am seicolegydd fforensig sy'n cynorthwyo'r heddlu yn eu hymchwiliadau i lofruddiaethau erchyll tair gwraig. Dilyniant i Frozen.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Strange Blood
language: English
date of publication: 2005

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline