Work

Medical Records for the South Wales Coalfield

wd:Q20599043

Astudiaeth o gofnodion meddygol maes glo De Cymru yn yr iaith Saesneg gan Anne Borsay a Sara Brady yw Medical Records for the South Wales Coalfield: An Annotated Guide to the South Wales Coalfield Collection a gyhoeddwyd gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 2007. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print.Dyma gasgliad o archif Cofnodion meddygol maes glo de Cymru, wedi'i ddylunio i wneud eitemau o bwysigrwydd meddygol yn fwy hygyrch.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Medical records for the south Wales coalfield, c.1890-1948 : an annotated guide to the South Wales Coalfield Collection
language: English

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline