Work

Supernatural Proust

wd:Q20599251

Cyfrol ac astudiaeth lenyddol o waith Marcel Proust yn yr iaith Saesneg gan Margaret Topping yw Supernatural Proust: Myth and Metaphor in "A la recherche du temps perdu" a gyhoeddwyd gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 2007. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print.Archwiliad a dadansoddiad trylwyr o'r modd y defnyddir delweddau o ffynonellau crefyddol a chwedlonol yng ngwaith Proust, gydag ail-ddiffiniad o rôl hiwmor yn ei waith.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Supernatural Proust
language: English

Public

nothing here

Editions

  • no edition found
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline