Work

Melancholy and Culture - Diseases of the Soul in Golden Age Spain

wd:Q20599259

Astudiaeth lenyddol am "wallgofrwydd pruddglwyfus" yn Sbaen gan Roger Bartra yw Melancholy and Culture: Diseases of the Soul in Golden Age Spain a gyhoeddwyd gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 2007. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print.Mae'r felan yn destun ag iddi hanes hir, gyda'i phinacl yng nghyfnod y Dadeni Dysg. Cafwyd sawl llyfr ar y pwnc, yn enwedig yn dilyn y ddau Ryfel Byd yn yr 20g.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Melancholy and Culture - Diseases of the Soul in Golden Age Spain
language: English

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline