Work

Taking Stock

wd:Q20599901

Hanes Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn yr iaith Saesneg gan David Howell yw Taking Stock a gyhoeddwyd gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 2003. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print.Hanes cynhwysfawr sefydlu Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, twf a datblygiad y gymdeithas yn wyneb gwrthwynebiad cynnar, ynghyd â llwyddiant y Sioe Amaethyddol flynyddol. Mae fersiwn Saesneg, Cyfri'r Da, ar gael. 93 ffotograff du-a-gwyn.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Taking Stock
language: English

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline