Work

Hegel and Marx after the fall of communism

wd:Q20600546

Cyfrol ac astudiaeth Saesneg gan David MacGregor yw Hegel and Marx after the Fall of Communism a gyhoeddwyd yng Nghymru gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 1998. Yn 2014 roedd y gyfrol allan o brint.Astudiaeth ddadleuol yn cynnig dehongliad newydd o'r berthynas gymhleth a fodolai rhwng y ddau feddyliwr mawr, Hegel a Marx, ac yn cwestiynu pa mor berthnasol yw eu syniadau i newidiadau blaengar blynyddoedd olaf y Mileniwm.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Hegel and Marx after the fall of communism
language: English

Public

nothing here

Editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline