Work

Truth Against the World

wd:Q20601238

Astudiaeth lenyddol ar waith Iolo Morgannwg yn yr iaith Saesneg gan Mary-Ann Constantine yw The Truth Against the World: Iolo Morganwg and Romantic Forgery a gyhoeddwyd gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 2007. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print.Llyfr sy'n datgelu'r cysylltiadau annisgwyl a'r dylanwadau cudd y tu ôl i ffugiwr rhamantaidd mwyaf llwyddiannus Prydain. Drwy ddyfynnu'n gyson o lawysgrifau, bwrir golwg ar syniadau pendant Iolo ynghylch y Gwir-hanesyddol yn llenyddol a chrefyddol - a dangosir sut yr ymatebodd i waith James Macpherson, ac eraill.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Truth Against the World
language: English

Public

nothing here

Editions

  • no edition found
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline