Work

The North Wales quarrymen, 1874-1922

wd:Q20601303

Llyfr am hanes chwarelwyr Sir Gaernarfon gan R. Merfyn Jones yw The North Wales Quarrymen 1874-1922 a gyhoeddwyd gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 1983. Yn 2014 roedd y gyfrol allan o brint.Hanes manwl ymdrechion chwarelwyr Gogledd Cymru i ffurfio cymdeithas neu undeb i amddiffyn eu buddiannau ar adeg o wrthdaro a chaledi mawr, wedi ei ysgrifennu gan hanesydd toreithiog sy'n tynnu ar dystiolaeth wreiddiol, sef dyfyniadau gan y chwarelwyr, ac sy'n adlewyrchu amrywiaeth hinsawdd cymdeithasol a diwydiannol yr oes.
Read more or edit on Wikipedia

original title: The North Wales quarrymen, 1874-1922
language: English

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline