Work

Twentieth-Century Women's Writing in Wales

wd:Q20601313

Astudiaeth lenyddol gan Katie Gramich yw Twentieth-Century Women's Writing in Wales: Land, Gender, Belonging a gyhoeddwyd gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 2007. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Twentieth-Century Women's Writing in Wales
language: English

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline