Work

Whose people? : Wales, Israel, Palestine

wd:Q20601332

Cyfrol ac astudiaeth yn yr iaith Saesneg gan Jasmine Donahaye yw Whose People? Wales, Israel, Palestine a gyhoeddwyd gan Gwasg Prifysgol Cymru yn y gyfres Writing Wales in English yn 2012. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print.Cyfrol am berthynas Cymru a thraddodiadau Palesteina ac Israel. Dyma'r gyfrol gyntaf yn y maes sy'n gofyn cwestiynau treiddgar am y berthynas rhwng Cymru ac Israel-Palesteina.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Whose people? : Wales, Israel, Palestine
language: English

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline