Work

Wine Drinking Culture in France

wd:Q20601415

Cyfrol ar y diwylliant gwin yn Ffrainc gan Marion Demossier yw Wine Drinking Culture in France: A National Myth or a Modern Passion? a gyhoeddwyd gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 2010. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print.Mae'r llyfr hwn yn cynnig dehongliad newydd o'r berthynas rhwng bwyta, diwylliant yfed, cof a hunaniaeth ddiwylliannol mewn oes o newidiadau gwleidyddol ac economaidd. Gan ddefnyddio Ffrainc fel achos astudiaeth, ceir yma olwg ar ddiwylliant yfed cenedlaethol.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Wine Drinking Culture in France
language: English

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline