Work

Writers of Wales: T. Rowland Hughes

wd:Q20601550

Cyfrol ac astudiaeth o fywyd a gwaith T. Rowland Hughes gan John Rowlands yw T. Rowland Hughes a gyhoeddwyd gan Gwasg Prifysgol Cymru yn y gyfres Writers of Wales yn 1977. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print.Mae'r gyfrol yn cyflwyno bywyd a gwaith yr awdur T. Rowland Hughes ac yn trafod ei gyfraniad i lenyddiaeth Cymru. Ysgrifennodd T. Rowland Hughes nifer o nofelau enwog, megis O Law i Law a'r Chwalfa. Mae'r llyfr hwn yn trafod y nofelau hynny, yn ogystal â'i farddoniaeth. Mae'r gyfres Writers of Wales wedi'i golygu gan Meic Stephens a R. Brinley Jones.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Writers of Wales: T. Rowland Hughes
language: English
date of publication: 1977
main subject: Thomas Rowland Hughes

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline