Work

The Welsh National School of Medicine

wd:Q20601798

Llyfr hanes yn yr iaith Saesneg gan Alun Wyn Roberts yw The Welsh National School of Medicine, 1893–1931: The Cardiff Years a gyhoeddwyd gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 2008. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print.Hanes sefydlu a datblygiad Ysgol Feddygaeth Caerdydd a Chymru, yn ystod pedwar degawd cyntaf ei bodolaeth, pan oedd yn rhan o Goleg Prifysgol De Cymru a Mynwy. Yn cynnwys detholiad o luniau du a gwyn, yn ogystal â nodiadau manwl, llyfryddiaeth, a mynegai.
Read more or edit on Wikipedia

original title: The Welsh National School of Medicine
language: English

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline