Work

The Evidence of Toponymy in Cardiganshire

wd:Q20601799

Datblygiad ffonolegol yr iaith Gymraeg yng Ngheredigion, yn Saesneg gan Iwan Wmffre, yw Language and Place-Names in Wales: The Evidence of Toponymy in Cardiganshire a gyhoeddwyd yng Nghymru gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 2003. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print.Astudiaeth gynhwysfawr o ddatblygiad ffonolegol yr iaith Gymraeg, a seiliwyd ar ddadansoddiad manwl o 15,000 o enwau lleoedd Ceredigion yn dilyn ymchwil eang o ffynonellau dogfennol a gwybodaeth leol a gasglwyd ar lafar. 21 diagram a map.
Read more or edit on Wikipedia

original title: The Evidence of Toponymy in Cardiganshire
language: English
main subject: toponymy of an area

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline