Work

The Fantastic and European Gothic

wd:Q20601803

Astudiaeth o'r nofel Gothig, Saesneg gan Matthew Gibson yw The Fantastic and European Gothic: History, Literature and the French Revolution a gyhoeddwyd gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 2013. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print.Mae'r gyfrol hon yn dryllio delwau, ac yn herio a newid tybiaethau am y nofel Gothig, gan gyflwyno'r darllenydd i weithiau anghyfarwydd sy'n gystadleuwyr teilwng i weithiau llenorion megis Radcliffe, Lewis a Stoker.
Read more or edit on Wikipedia

original title: The Fantastic and European Gothic
language: English

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline