Work

The Language of the Blue Books

wd:Q20601959

Cyfrol ac astudiaeth Saesneg gan Gwyneth Tyson Roberts yw The Language of the Blue Books: Wales and Colonial Prejudice a gyhoeddwyd gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 2011. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print.Yr astudiaeth lawn gyntaf o destun a chyd-destun Brad y Llyfrau Gleision 1847, ynghyd â sylwadau am yr effaith ddofn a gafodd yr adroddiad ar y modd yr edrychid ar Gymru a Chymreictod. Argraffiad newydd o gyfrol a gyhoeddwyd yn 1998 (ISBN 9780708314234).
Read more or edit on Wikipedia

original title: The Language of the Blue Books
language: English

Public

nothing here

Editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline