Work

Urban Assimilation in Post-Conquest Wales

wd:Q20601991

Llyfr am hanes Rhuthun gan Matthew Frank Stevens yw Urban Assimilation in Post-Conquest Wales: Ethnicity, Gender and Economy in Ruthin, 1282-1350 a gyhoeddwyd gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 2010. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print.Dyma gyfrol sy'n canolbwyntio ar dref Rhuthun yn Sir Ddinbych. Trafodir arwyddocâd Saesnigrwydd a Chymreictod a gwahaniaeth cenedl (rhyw) yn y canolfannau trefol Anglo-Gymreig y gwelwyd eu sefydlu yng Ngogledd Cymru yn dilyn cwymp Llywelyn II yn 1282.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Urban Assimilation in Post-Conquest Wales
language: English

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline