Work

Wales and the Word

wd:Q20602109

Llyfr ar grefydd yn y Saesneg gan D. Densil Morgan yw Wales and the Word a gyhoeddwyd yng Nghymru gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 2008. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print.Llyfr yn dangos sut y bu crefydd a ffydd yn allweddol wrth greu hunaniaeth Gymreig, o'r 17g hyd heddiw. Ystyrir Piwritaniaeth, gan edrych ar ymneilltuaeth y 18g, anghydffurfiaeth y 19g, a dylanwad byd seciwlar yr 20g. Trafodir y cwestiwn a fu crefydd yn rhan hanfodol o Gymreictod, ac a yw hynny'n wir heddiw?
Read more or edit on Wikipedia

original title: Wales and the Word
language: English

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline