Work

Owain Glyndŵr

wd:Q20602355

Cyfeirlyfr Saesneg o Owain Glyndŵr gan Glanmor Williams yw Owain Glyn Dŵr a gyhoeddwyd gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 2005. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print.Cyfeirlyfr cryno yn cynnig cofnod o fywyd un o'r cymeriadau pwysicaf yn hanes Cymru, Owain Glyn Dŵr (Glyn dŵr) (1359 - c. 1415), a'i wrthryfel pymtheg mlynedd sydd wedi gadael ei ôl ar ysbryd cenedlaetholdeb Cymru. Cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 1993.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Owain Glyndŵr
language: English, Welsh
date of publication: 2005

Public

nothing here

Editions

  • no edition found
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline