Series

The World of the Five Gods

The World of the Five Gods, earder faak de Chalion-syklus neamd, is in fantasy-romansearje fan 'e hân fan 'e súksesfolle en mannichfâld bekroande Amerikaanske skriuwster Lois McMaster Bujold. De romans, dy't yn in mienskiplike optochte wrâld spylje, mar allegearre los faninoar lêzen wurde kinne, foarmje in miks fan spanning, romantyk, komeedzje en tragyk. De searje tanket syn namme oan it keninkryk Chalion, dêr't de earste beide boeken spylje. De boeken út The World of the Five Gods hawwe in grut tal prizen yn 'e wacht sleept, mei dêrûnder in Hugo, in Nebula en in Locus Award, en yn 2018 wûn The World of the Five Gods de Hugo Award foar bêste romansearje. De boeken út 'e searje binne oerset yn teminsten fjirtjin talen; yn 2014 kaam ien út yn it Frysk.
Read more or edit on Wikipedia

original title: The World of the Five Gods
language: English
genre: fantasy

Series

Penric's Demon

novella by Lois McMaster Bujold

author: Lois McMaster Bujold

2015 or 2016 or 2020

Penric and the Shaman

novella by Lois McMaster Bujold

author: Lois McMaster Bujold

2016

Penric's Fox

novella by Lois McMaster Bujold

author: Lois McMaster Bujold

2017 or 2018

Penric's Mission

novella by Lois McMaster Bujold

author: Lois McMaster Bujold

2016 or 2017

Mira's Last Dance

novella by Lois McMaster Bujold

author: Lois McMaster Bujold

2017 or 2018

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline