Work

Tilbake til Pelle Erobreren?

wd:Q20890638

Tilbake til Pelle Erobreren? er en artikkelsamling av Dag Solstad. Den ble utgitt på ml-bevegelsens forlag Oktober i 1977, i en av forlagets hefteserier som «Folkets kultur 5». Heftet hadde undertittelen Artikler og intervjuer om arbeiderlitteratur og favnet tekster fra årene 1973 til 1977. En av artiklene er hentet fra AKP(m-l)s teoretiske tidsskrift Røde Fane (nr. 2 1973), der Solstad drøftet Tor Obrestads roman Sauda! Streik!. To intervjuer med Solstad fra partiets avis Klassekampen er også gjengitt: «Arbeidsfolks liv blir uforklarlig hvis en ikke ser at arbeiderklassen skal ha makta!» (1. mai 1975) og «Vi vil få et nytt 1940, derfor bøker om krigen» (17. august 1977). Tre artikler er hentet fra tidsskriftet Profil: «Hvem er det som snakker?» (i to deler, fra nr. 5 1975 og nr. 1 1976), «'Tyskerne skal hakke tenner av redsel!'» - Om Aleksandr Fadejevs roman Den unge garde (nr. 2 1976) og tittelbidraget «Tilbake til Pelle Erobreren?» (nr. 3 1976). Her nytter Solstad den danske proletarforfatter Martin Andersen Nexø og hans storverk Pelle Erobreren som målestokk for norsk arbeiderlitteratur.
Read more or edit on Wikipedia

date of publication: 1977

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline