Work

Twilight World

wd:Q20897931

Na de derde wereldoorlog (Engelse titel: Twilight world) is een sciencefictionroman uit 1961 van de Amerikaanse schrijver Poul Anderson. De oorspronkelijke roman uit 1961 bestaat uit een viertal onderdelen: Prologue (Nederlandse versie Proloog, pagina 1) Chain of logic (Brokken logica, pagina 39) The children of fortune (Kinderen van het geluk, pagina 73) Epilogue (Epiloog, pagina 184)The children of fortune en Chain of logic verschenen in 1947 al in Astounding. Het eerste verhaal kreeg in F.N. Waltrop een medeauteur. Pas bij de uitgifte als roman werden het voor- en nawoord meegedrukt. De Nederlandse vertaling werd in 1965 uitgegeven door Uitgeverij Het Spectrum in hun Prisma Pockets-reeks (Prisma 1079); prijs 1,50 gulden.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Twilight World
language: English
date of publication: 1961
genre: science fiction

Public

nothing here

Editions

  • no edition found
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline