Work

Քաոս

wd:Q21213173

Անվան այլ կիրառումների համար տե՛ս՝ Քաոս (այլ կիրառումներ)Քաոս, հայ գրող Ալեքսանդր Շիրվանզադեի սոցիալական ռեալիստական վեպը։ Հիմնված է իրական փաստերի վրա։ Առանձին գրքով լույս է տեսել 1898 թվականին։ Վեպի գործողությունները տեղի են ունենում Բաքվում, 19-րդ դարի վերջին։
Read more or edit on Wikipedia

language: Armenian
date of publication: 1898
genre: novel

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline