Work

De argwaners

wd:Q2155807

Heer Bommel en de argwaners (in boekuitgaven/spraakgebruik verkort tot De argwaners) is een verhaal uit de Bommelsaga, geschreven en getekend door Marten Toonder. Het verhaal verscheen voor het eerst op 22 februari 1958 en liep tot 6 mei van dat jaar. Thema: Doorgeslagen achterdocht wordt paranoia.
Read more or edit on Wikipedia

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline