Work

Unter Würgern: Abenteuer aus der Sahara von Karl May

wd:Q22041278

Mej Davljenci: Carl May-eve prigodbe v Sahari (nemško Unter Würgern: Abenteuer aus der Sahara von Karl May) je eden zgodnejših romanov Karla Maya. Izhajal je v nemškem katoliškem časniku Deutscher Hausschatz v Regensburgu od junija do avgusta 1879. V knjižnji izdaji je roman izšel pod naslovoma Die Wüstenräuber [Puščavski roparji] (1885) in Die Gum (1893/1894). V slovenščino je bila prevedena približno prva polovica romana, izhajala pa je v podlistku tržaškega časnika Edinost v letu 1887. Gre za prvi znani prevod Karla Maya v slovenščino. Prevajalec ni znan, mogoče bi to lahko bil Janko Leban.
Read more or edit on Wikipedia

language: German
date of publication: 1879
genre: adventure novel

Ebooks: on Wikisource

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline