Work

Васа Решпект

wd:Q22111821

„Васа Решпект“ је роман српског књижевника Јакова Игњатовића који је издат у београдском часопису „Отаџбина“ 1875. Први пут у облику књиге штампан је 1913. са предговором Јована Скерлића у едицији Српске књижевне задруге (књ. 148), ондашњој најугледнијој српској књижевној едицији. Жанровски припада авантуристичком типу романа, са снажно наглашеним елементима друштвеног и пикарског романа.Роман приповеда живот Васе Решпекта, плаховитог и ћудљивог, али у основи племенитог јунака, према коме се отац, родбина и сви људи неправедно односе. Након што одлази у хусаре и након штог га отац проклиње исључивши га из наследства, Решпект чини низ непромишљених корака због којих испашта читав живот. У роману су приказане и револуционарне борбе из 1848. Са становишта историјске периодизације „Васа Решпект“ припада епоси реализма, тачније његовој протореалистичкој или предрелистичкој фази у српској књижевности. Деретић истиче да је у питању роман о деградацији романтичарског јунака у неромантичној/реалистичној стварности. Приповедач стално наглашава да је Васа човек снажна духа, способан за велика дела, али створен за нека друга, боља, лепша времена.
Read more or edit on Wikipedia

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline