Work

De neger zingt

wd:Q2223042

De neger zingt is een bloemlezing van gedichten afkomstig van Afro-Amerikanen; vertaald en bewerkt door Jan Eekhout. De eerste druk verscheen in 1920. De aanleiding voor dit werk was dat aan het einde van de 19e eeuw steeds meer interesse in inheemse culturen ontstond. Deze interesse was vaak te danken aan Koloniale Tentoonstellingen en aan de schilderkunst. Op het gebied van de Afro-Amerikaanse dichtkunst (of zoals men het destijds noemde: de Negerdichtkunst of Negerlyriek) bleef men echter sterk achter. Terwijl juist de Afro-cultuur, door jazz- en negrospirituals, steeds bekender werd.
Read more or edit on Wikipedia

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline