Accolade-reeks

original language:  Dutch

Accolade is een boekenreeks detective pocketboeken, die in de jaren vijftig opgestart werd door de A. W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij en begin jaren negentig werd stopgezet. Deze reeks werd uitgebracht specifiek voor de Nederlandse en Vlaamse markt en bracht vertaalde werken van internationale misdaadschrijvers tot bij het pocket-publiek. Alhoewel er werken van meerdere auteurs verschenen werd ze voornamelijk gedomineerd door boeken van Agatha Christie. Begin jaren negentig fuseerden A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij en Uitgeverij Luitingh b.v. tot Luitingh-Sijthoff. Bij deze fusie sneuvelde de reeks en werd vervangen door een reeks die enkel nog de romans van Agatha Christie bevat. Deze opvolger is nog steeds in de handel verkrijgbaar. Source: Wikipedia (nl)

There is nothing here

Create a new work

Series - wd:Q2225055

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline