Work

Nieuwe kleertjes voor Boelie Beer

wd:Q2225690

Nieuwe kleertjes voor Boelie Beer is een Nederlandstalig kinderboek voor kinderen vanaf één jaar. Het boek is geschreven door de Nederlandse kinderboekenschrijfster Betty Sluyzer. Het boek gaat over de beer Boelie die nieuwe kleding nodig heeft. Boelie bekijkt de kleding vanuit verschillende houdingen. Het kinderboek bevat veel illustraties.
Read more or edit on Wikipedia

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline