Work

De split-erwt

wd:Q2247171

Tom Poes en de split-erwt (in boekuitgaven/spraakgebruik verkort tot De split-erwt) is een verhaal uit de Bommelsaga, geschreven en getekend door Marten Toonder. Het verhaal verscheen voor het eerst op 2 januari 1957 en liep tot 16 februari van dat jaar. Centraal thema in het verhaal is uranium. Uit het verhaal kan geconcludeerd worden, dat Toonder toen hij midden in de periode van de Koude Oorlog dit verhaal schreef, de kernenergie en met name de toepassing daarvan voor nucleaire wapens, als een grote bedreiging (de allegorie van de draak) voor de wereld zag.
Read more or edit on Wikipedia

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline