Work

Lenvoy de Chaucer a Bukton

wd:Q2279053

Lenvoy de Chaucer a Bukton (Tijding van Chaucer / Opgedragen door Chaucer aan Bukton) is een van Geoffrey Chaucers laatste werken. De Bukton die vermeld wordt zou Peter de Bukton zijn, koninklijk 'echeator' (verbeurdverklaarder) voor Yorkshire in 1397. De identiteit van Bukton staat echter niet onomstotelijk vast. Het zou ofwel Sir Robert Bukton van Suffolk kunnen zijn of, iets waarschijnlijker, Sir Peter Bukton van Holdernesse, aangezien Holdernesse de setting is waarin Chaucers The Summonor's Tale zich afspeelt.Ook de datering is onzeker, al lijkt 1396 als compositiedatum aannemelijk, door de verwijzing in de tekst naar een gevangenschap in Friesland.
Read more or edit on Wikipedia

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline