Work

Houtvademecum

wd:Q2300391

Het Houtvademecum is een boek dat uitgegeven wordt ten behoeve van de houtbranche. Het wordt door architecten, aannemers, etc veelvuldig gebruikt als naslagwerk. Het vermeldt de meest gebruikte houtsoorten alfabetisch op handelsnaam, in principe de genormeerde handelsnaam (NEN 1015). Het vermeldt voor elke houtsoort de voor de gebruiker meest relevante eigenschappen en geeft (in een apart gedeelte achterin) voor de meeste houtsoorten een kleurenplaatje van een langsvlak. De meest recente uitgave is de 10e druk (2010, ISBN 9012582164) uitgegeven door het Centrum Hout, dus door de bedrijfstak. Het is samengesteld door S.I. Wiselius.
Read more or edit on Wikipedia

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline