Work

De bonte bollen

wd:Q2325336

De bonte bollen is een stripverhaal uit de reeks van Suske en Wiske. Het is geschreven door Paul Geerts en gepubliceerd in De Standaard en Het Nieuwsblad van 22 juli 1998 tot en met 9 november 1998. De eerste albumuitgave was op 5 mei 1999. Het album speelde in op de millenniumwisseling, de overgang van 1999 naar 2000. Er begon op dat moment tevens een nieuwe eeuw. De beelden die de vrienden zien in de bonte bollen verwijzen hiernaar.
Read more or edit on Wikipedia

part of the series: Spike and Suzy

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline