Work

Goeie Buren

wd:Q2325909

Goeie Buren is een klucht vertaald uit het Engels door René van Vooren. Het oorspronkelijke werk heet Run for your wife van Ray Cooney. In Nederland kwam deze klucht in 1984 voor het eerst in de theaters. Tien jaar later kwam John Lanting met zijn Theater van de Lach met een eigen versie van deze klucht onder de titel Kink in de kabel.
Read more or edit on Wikipedia

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline