Work

La fam

wd:Q23499639

La fam és una obra de teatre escrita per Joan Oliver i Sallarès, Pere Quart, que es va estrenar al Teatre Català de la Comèdia (actual Poliorama) el 15 de juny de 1938, en plena Guerra Civil espanyola. L'obra, amb pocs personatges i una escenificació senzilla, mostra l'impacte de la revolució obrera en la Barcelona dels anys 20, tot i que el text no ho expliciti, ja que Pere Quart va canviar noms de carrers i espais. Els anys anteriors a la Guerra Civil, Joan Oliver ja havia estrenat obres que mostraven el seu sentit crític i l'expressió irònica, com per exemple Cataclisme (1935) o Allò que tal vegada s'esdevingué (1936). La fam esdevindria una obra encara més compromesa amb la revolució. Per escriure La fam, Olivé s'inspirà en el procés revolucionari viscut a partir del 19 de juliol de 1936. El 2006 Pep Pla va portar l'obra al Teatre Nacional de Catalunya, amb un repartiment encapçalat per Nora Navas, Marc Martínez i Pep Planas.
Read more or edit on Wikipedia

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline