Work

Visscherbijbel

wd:Q2390075

De Visscherbijbel is een Nederlandse Bijbelvertaling van het Oude Testament, de apocriefen en het Nieuwe Testament uit het Hoogduits die in 1648 verscheen. De vertaling dankt haar naam aan de belangrijkste vertaler, de lutherse predikant Adolf Visscher (1605-1652), en is tot halverwege de twintigste eeuw in gebruik geweest bij de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden.
Read more or edit on Wikipedia

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline