Work

Crossing the Rubicon

wd:Q2430252

Crossing the Rubicon, is een boek van auteur Michael Ruppert waarin beredeneerd wordt dat de Amerikaanse regering meegeholpen heeft bij het organiseren of het uitvoeren van de aanslagen op 11 september 2001. De titel is afgeleid van het historische feit dat Julius Caesar de Rubicon overstak en daarmee -als generaal- impliciet de oorlog verklaarde aan de regering van Rome, aangezien in de wet stond dat er geen generaal met staand leger de Rubicon over mocht steken. Hieruit groeide de zegswijze: "De Rubicon oversteken" en in het Engels: "Crossing the Rubicon", waarmee men bedoelt een betwistbare daad stellen die men niet kan tenietdoen of waarop men onmogelijk kan terugkomen. Het Engelstalige boek Crossing the Rubicon (ondertitel: the American Empire at the End of the Age of Oil) verscheen in september 2004.
Read more or edit on Wikipedia

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline