Author

Jan Wit

Dutch poet (1914-1980)

1914   -   1980

country of citizenship: Kingdom of the Netherlands
language of expression: Dutch
occupation: poet

Jan Wit (Nijmegen, 7 juli 1914 - Groningen, 26 augustus 1980) was een Nederlands predikant, dichter en hymnoloog. Jan Wit, die blind was, was van 1948 tot 1967 als predikant verbonden aan de Waalse gemeente van Nijmegen. Hij schreef een groot aantal teksten voor het Liedboek voor de Kerken. In 1969 ontving hij een eredoctoraat aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als theologiestudent behoorde hij tot de vriendenkring van Theo van Baaren en Gertrude Pape en droeg hij in de oorlogsjaren bij aan het baldadige en surrealistische maandblad met een oplage van één exemplaar De Schone Zakdoek.
Read more or edit on Wikipedia

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline