Work

De poorten van Damascus

wd:Q2457461

De poorten van Damascus is een boek uit 1993 van de Vlaamse schrijfster Lieve Joris. Het boek vangt aan na het beëindigen van de Golfoorlog van 1990-1991. Joris gaat naar Damascus om haar oude vriendin Hala te bezoeken. Syrië had immers partij gekozen tegen Irak en dus voor de Verenigde Staten en haar bondgenoten.
Read more or edit on Wikipedia

language: Dutch

Public
nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline