Publisher

Wydawnictwo Pojezierze

polnischer Buchverlag

Wydawnictwo „Pojezierze” (Wydawnictwo Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”, Wydawnictwo SSK „Pojezierze”) – wydawnictwo działające w latach 1957–1992 w Olsztynie. Jego ostatnim dyrektorem był Jerzy Sikorski.
Read more or edit on Wikipedia

Collections

0

    Editions

    0

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline