Author

Eystein Aslaksson

Biskop i Oslo

1337   -  

Eystein Aslaksson (født ca. 1337, død 1407) var biskop i Oslo. Han er for historikere særlig kjent for Biskop Eysteins jordebok, en fortegnelse over kirkens eiendommer på Østlandet.Eystein var sønn av Aslak Steinarsson, og slekta har tradisjonelt vært knyttet til gården Skåne i Nykirke sogn i Borre. Han var kannik (fra 1367) og prost i Oslo, og ble i 1385 valgt til biskop der. Våren 1386 ble han viet og innsatt i embetet av pave Urban VI.Som biskop var han medlem av riksrådet. I 1388 var han med på å velge dronning Margrete til norsk riksforstander, og året etter var han med på å krone Erik av Pommern til norsk konge. Han deltok ikke på det som i ettertiden står som det viktigste møtet i riksrådet i hans tid, møtet i Kalmar der Kalmarunionen ble vedtatt i 1397. Han var hengiven ovenfor dronning Margrete, så det er ingen grunn til å tro at det var noen stille protest mot unionen.I 1405 ble han sendt til England for å forhandle om ekteskap mellom Erik av Pommern og Filippa av Lancaster. Han holdt en preken på latin for den engelske kongen, og ble rost for denne.
Read more or edit on Wikipedia

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
Feedback
you are offline