Work

Llyfr Colan

wd:Q25558059

Llyfr Colan yw'r enw a ddefnyddir gan ysgolheigion i adnabod y llawysgrif gyfreithiol Peniarth 30. Mae'n cynnwys fersiwn ddiwigiedig o gyfriethiau Llyfr Iorwerth o Cyfreithiau Cymreig. Mae’r llawysgrif hefyd yn cynnwys copiau o’r Damweiniau.
Read more or edit on Wikipedia

original title: Llyfr Colan : y Gyfraith Gymreig yn ôlÌ‚ hanner cyntaf llawysgrif Peniarth 30
language: Welsh
date of publication: 1300

Public

nothing here

editions

  • no edition found
add
add an edition without an ISBN

Welcome to Inventaire

the library of your friends and communities
learn more
you are offline